GambarGambar Sejarah Kemerdekaan Tanah Melayu Pada Tahun 1957.


Peralatan Zaman Pra Sejarah.


Parameswara ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka.

Pelabuhan Melaka semasa Zaman Kegemilangan Melayu Melaka.


Kesibukan Pelabuhan Melaka pada Zaman Kegemilangan Melaka.


Pelabuhan Melaka diserang oleh Portugis.


Pemimpin Portugis Alfonso de Albuquerque.

Kota A Famosa , tinggalan sejarah Portugis Di Melaka.